۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۸, جمعه

دولتزنان و دولتمردان اروپایی حقوق ِ بشر کو؟


Bild könnte enthalten: 1 Person
دولتزنان و دولتمردان اروپایی
حقوق ِ بشر کو؟


چرا هرگاه می خواهید، خواسته ی چپاولگرانه تان را بر کشورها تحمیل کنید، لالایی حقوق بشر در گوششان می خوانید، اما وقتی که دستتان در تاراج سفره مردم ِ نگونبخت باز می شود، مقوله ی حقوق بشر را فراموش می کنید؟
چرا این لالایی را برای خودتان نمی خوانید که خوابتان ببرد؟
چرا مایل هستید با این لالایی حقوق بشرتان که یک پول سیاه برایتان ارزش ندارد، دیگران را خواب کنید؟
مگر نمی بینید که پیکر ایران و ایرانی خون فشان است؟
مگر نمی بینید هر روزه در جای جای ایرانزمین، چوبه دار بر افراشته است و جان انسان های شریف ایرانی را می گیرند؟
مگر نمی بینید که ملت ایران برای ابراز کوچکترین خواسته ی شرافتمندانه شان به گلوله بسته می شوند؟
چرا اعتراض و فریاد شما بلند نمی شود؟
چرا تلاش می کنید، در این شرایط مرگ و خون، جانب حکومت اسلامی ضد ایرانی و ضد انسانی را بگیرید؟
چرا می خواهید برای دو ریال سود، یک ملت با تاریخ را به مسلخ ببرید و در برابر پریزیدنت ترامپ و آمریکا، ساز ِ مخالف بزنید؟
چرا باید وقیح-مردی چون بوریس جانسون اظهار لحیه کند و بی شرمانه بگوید که نباید این حکومت اسلامی ضد ایرانی، تغییر کند؟
اگر به حقوق بشر باور ندارید، غلط می کنید که آن را به رخ دیگران می کشید
یادنان باشد که ملت ایران هیچگاه این کردار و سیاست های ضد ایرانی تان را فراموش نخواهند کرد و برای همیشه کینه ی شما را به دل خواهند گرفت.
چرا؟
برای اینکه امروز احتیاج داشتند که حداق از آنها حمایت کنید و پای بر گلوگاه های تنفسی حکومت اسلامی بگذارید تا ملت ایران آنها را خفه کنند.
ولی تا کنون نکردید
شرمتان باد

احمد پناهنده
18 ماه می 2018

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

امروز- فقط- سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی در ایران

Bild könnte enthalten: 1 Person
امروز- فقط- سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی در ایران

از نگاه من، هر آنکس که امروز، منافع ملی ِ ملت ایران را در صدر خواسته ها و برنامه های خود قرار می دهند، باید از حکومت تبهکار اسلامی عبور کنند و برای سرنگونی اش قدم بردارند.
وگرنه اینگونه افراد را باید در زمره ی حامیان این حکومت ضد ایرانی و تبهکار، تعریف کرد.
اما و اگر هم ندارد
زیرا اگر تا دیروز، فهم این موضوع برای این افراد، سخت و پیچیده بود، امروز اما بسیارانی که سرنوشتشان را با بود و نبود حکومت تبهکار اسلامی گره زده بودند، به این نتیجه رسیدند که حمایت از حکومت تبهکار اسلامی، معنایی جز، لگد کوب کردن منافع و مصالح ملت ایران ندارد
به عبارت دیگر
منافع ملی ِ ملت ایران، با وجود حکومت تبهکار اسلامی، بی معنی است و با سرنگونی این جانیان اسلامی در ایران گره خورده است.
با این نگاه
به عنوان یک شهروند ایرانی که همه ی عمر جوانم را تا امروز، در راه آزادی ایران و ملت ایران هزینه کردم، دستان همه ی کسانی که در جهت تضعیف و سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی در ایران، قدم بر می دارند، می فشارم و از جهان آزاد و در راسش آمریکا و پریزیدنت ترامپ می خواهم که هرچه در توان دارند، گلوگاه های تنفسی حکومت تبهکار اسلامی را با فشار هرچه بیشتر تنگ و تنگ تر کنند تا خودشان با این فشار، حلقه ی دار را در گردنشان بیاندازند و سپس ملت ایران با خیزش عمومی، صندلی را از زیر پایشان بکشند تا همگی حلق آویز گردند.
به عنوان یک شهروند ایرانی که جان و جهانم را در راه اعتلای ایران، هزینه کردم، اعلام می کنم که:
قرادردادهایی که امروز بر حکومت تبهکار اسلامی تحمیل می شود و یا این حکومت جنایتکار برای ماندگاری بیشترش، از کیسه و منافع ملی ملی ایران، امتیاز می دهد، فقط تا سرنگونی این حکومت اعتبار دارد
در فردای سرنگونی این حکومت، این قردادها از نگاه ایرانخواهان و ایراندوستان و ملت ایران ، محلی از اعراب نخواهند داشت.
زیرا از نگاه ما ایرانیان ِ ایراندوست و ملی، حکومت تبهکار اسلامی در ایران، نماینده ملت ایران نیست و منافع ملی ملت ایران برایشان بی اهمیت است.
باور دارم که حکومت تبهکار اسلامی، می خواهد با تهدید کردن به جهان آزاد مبنی بر ساخت بمب اتمی و مداخله در کشورهای همسایه، جنگی را به ملت ایران تحمیل کند و پای بیگانگان را به کشور ایران باز کند.
اگر چنین شود که آرزوی حکومت تبهکار اسلامی و چپ های کمونیستی متصل و منفصل و مجاهدین ضد ایرانی است، ملت ایران از این فرصت استفاده خواهند کرد و دودمان اسلامیون تبهکار و چپ های متصل و منفصل و مجاهدین ضد ایرانی را برای همیشه نابود و از صفحات ایرانزمین پاک و پاکیزه خواهند کرد.
یادمان باشد
برای عبور کم هزینه تر از حکومت تبهکار اسلامی، جهان آزاد و در راسش، آمریکا و امروز پریزیدنت ترامپ، باید با شاهزاده رضا پهلوی وارد دیالوگ شوند تا با حمایت از ایشان، نیروهای پراکنده در ایران، حول محور شاهزاده رضا پهلوی جمع شوند.
لازم به گفتن نیست که امروز ملت ایران در اکثریتشان، شاهزاده رضا پهلوی را فریاد می کنند و از خدمات پدر و پدربزرگش به نیکی یاد می کنند.
در پایان مایل هستم همه ی نیروهایی که دل در گرو حکومت تبهکار اسلامی ندارند، فرا بخوانم که برای نجات ایران از فروپاشی و رهایی ملت ایران از حکومت تبهکار دینی، از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنند.
زیرا ایشان امروز به عنوان نماد و نجات و سمبل اتحاد همه ی ایرانیان با هر مرام و عقیده و زبان و فرهنگ است.
به معنای دیگر
ایشان شخصیتی هستند، ورای سازمانی و ورای حزبی، که فقط منافع ملی ملت ایران و مردم ایران برایشان مهم است

احمد پناهنده
دهم ماه می 2018

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه

بود وُ نبود برجام، مسئله ی ملت ایران نبود و نیستBild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen und Personen, die stehen
بود وُ نبود برجام، مسئله ی ملت ایران نبود و نیست

در یک کلام مشکل و خواست ارجمند ملت ایران، بودن و یا نبودن برجام نبود و نیست. بلکه خواسته ی ارزشمند ِ ملت ایران، سرنگونی حکومت اسلامی تبهکار در ایران بود و هست
و من به عنوان یک شهروند ایرانی، از تصمیم پریزیدنت ترامپ، مبنی بر خروج از برجام حمایت می کنم.
زیرا این معامله ی کثیف ِ کشورهای قدرتمند جهانی و در راسش آمریکای اوبامایی، توهین به ملت بزرگ ایران و آمریکا بود.
خوشحالم که پریزیدنت ترامپ، پاسخ توهین ِ اوبامای ِ با جنایتکاران را داد و از برجام بیرون آمد.
براستی در این تندپیچ ها اگر بخواهیم، تصمیم درست پریزیدنت ترامپ را درک و فهم کنیم، باید مواضع نیروهای چپ کمونیستی و حامیان بی چون چرای حکومت تبهکار اسلامی در همه ی طیف ها چه اسلامی و چه به اصطلاح ملی را از نظر بگذرانیم و چس ناله هایشان را بعد از این تصمیم ببینیم که چگونه بر سرشان می زنند و ماتم گرفتند
اینجاست که ماتم گرفتن این نا ایرانیان ایرانی نما که منافع اسلامی و منافع بیگانه گان را بر منافع ِ ملی ِ ملت ایران، مقدم می شمارند، باید در شادی و شادابی ِ چهره و رخساره ی ملت ارجمند ایران دید که چگونه شاد هستند
به معنی دیگر
شادی ملت ایران برابر است با ماتم و ناله و گریه و عربده کشی رجاله های حکومت تبهکار اسلامی و حامیان بی چون چرای آنها در طیف های چپ کمونیستی و اسلامیون در همه ی نحله ها
درود بر شاهزاده رضا پهلوی که امروز به عنوان نماد و نجات و سمبل اتحاد همه ی نیروها و کسانی است که دل در گرو منافع ملی ایران و ایران در تمامیت خاکی و آبی و هوایی اش دارند
درو بر ملت ایران
و درود بر پریزیدنت ترامپ

احمد پناهنده نهم ماه می 2018

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۸, سه‌شنبه

عاقبت تاریک اندیسی ِ یک بیگانه پرست اسلامیBild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen, Personen, die sitzen und Innenbereich

عاقبت تاریک اندیسی ِ یک بیگانه پرست اسلامی

بارها گفتم و نوشتم که هر فرد اسلامی که جدایی دین و مذهب از سیاست و حکومت را باور ندارد، لاجرم به این نگاه و نظر و دورنما، باورمند می شود که اسلام را برتر از ایران ارزیابی کند و چنین کسانی حاضر هستند تا نابودی آخرین خشت ایران در تمامیتش، از اسلام دفاع کنند.
یعنی این موجودات اسلامی که باور دارند، دیانتشان عین سیاستشان و یا بر عکس است، در واقع در یک تندپیچ تاریخی اگر بخواهند مجاب شوند بین ایران و اسلام، یکی را فدا یا انتخاب کنند، آنها بی هیچ درنگی ایران را فدا و اسلام را انتخاب می کنند.
و بارها این سخن و نظر و نگاه را از زبان آخوندهای دانه درشت و ریز و حتا آخوندهای بی عمامه شنیدیم و خواندیم.
نمونه ی آخرینش، تاریک اندیشی بنام صادق زیبا کلام است که گوی سبقت را در این باره از آخوندهای فسیل شده در حوزها ربوده است و دیروز افاضه کرده بود که:
" یک موی محمد عرب را به صد تا کورش و داریوش و خشایار شاه و تخت جمشید و ایران قدیم عوض نمی کند."
که در پاسخش نوشتم:
" به نظر می رسد برای کمک به این " استاد " باید زنجیرها را آماده کرد و محکم به گردن و دست و پایش بست و او را کشان کشان بر سر ِ گور یکی از امامان شیعه ی دلبسته اش رساند و انتهای زنجیر را با میخ طویله، در گور امامش فرو برد و دورش را هم خط کشید تا شاید با کرامت نداشته امامش شفا پیدا کند.
امروز اما این فرد دیوانه و مجنون حکومت اسلامی در تمامیتش، بعد از گرفتن جایزه ی سالانه آزادی بیان از دویچه .له آلمان، افاضه را چنین نعره کشیدند که:

«امروز، شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷، باز هم می‌گویم من با تمام وجود از نظام دفاع می‌کنم و حتی یک قدم هم جلوتر می‌آیم و خیلی آشکار و صریح می‌گویم که اگر این نظام در معرض سقوط قرار بگیرد -منظورم از این نظام، همین مجلس شورای اسلامی، همین مقام معظم رهبری، همین شورای نگهبان، همین روزنامه کیهان و مابقی است- اگر همین نظام دچار بحران شود و من ببینم در شرف سقوط است که یا در نتیجه خیزش مردم در داخل کشور و یا حمله امریکا، اسراییل و.. به کشور باشد، من شرمنده شما و شرمنده خیلی از مردم ایران هستم، ولی با تمام وجود از نظام دفاع می‌کنم. من از اسلحه و فشنگ و... متنفرم اما اگر پایش بیفتد، اسلحه هم دست می‌گیرم و از نظام دفاع می‌کنم که سقوط نکند!!»
یعنی این فرد دیوانه و مجنون خامنه ای و حکومت اسلامی، به آشکارترین شکلی افاضه کرده است که حتا در مقابل خیزش ملت ایران علیه تمامیت حکومت اسلامی می ایستتد و با سلاح گرم، آنها را قتل عام می کند.
امیدوارم کسانی که ناآگاهانه فقط گول حرف های صد من یک غاز این فرد دیوانه و مجنون خامنه ای را تا امروز خورده اند، تکتنی بخورند و بفهمند که افعی حکومت جانی اسلام سیاسی در ایران، کبوتر نمی زاید.
و شرم بر دست اندکاران دویچه وله که این جایزه را به یک فرد دیوانه و مجنون خامنه ای ایرانی کش داده است.
بنابراین بیهوده نیست که در یکی ازنوشته هایم به صراحت کامل نوشتم که:
این افراد که امروز دم از مبارزه مسالمت آمیز و اصلاح طلبی می زنند، فردا اگر همین حکومت دلخواهشان با خیزش ملت ایران سقوط کند، دست به اسلحه می برند و در سر هر گذر پاسبان کشی و انسان کشی می کنند.
می گویید نه؟
می گویم یک بار دیگر افاضات محسن چاقو کش را بخوانید که گفته بود اگر شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگردد و ملت ایران گزینه پادشاهی را انتخاب کنند، او می شود محسن چریک
یعنی دوباره چاقو و اسلحه به دست می گیرد و خون می ریزد
امروز هم فرد دیوانه و احمقی بنام زیبا کلام افاضه کرده است که:

«امروز، شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷، باز هم می‌گویم من با تمام وجود از نظام دفاع می‌کنم و حتی یک قدم هم جلوتر می‌آیم و خیلی آشکار و صریح می‌گویم که اگر این نظام در معرض سقوط قرار بگیرد -منظورم از این نظام، همین مجلس شورای اسلامی، همین مقام معظم رهبری، همین شورای نگهبان، همین روزنامه کیهان و مابقی است- اگر همین نظام دچار بحران شود و من ببینم در شرف سقوط است که یا در نتیجه خیزش مردم در داخل کشور و یا حمله امریکا، اسراییل و.. به کشور باشد، من شرمنده شما و شرمنده خیلی از مردم ایران هستم، ولی با تمام وجود از نظام دفاع می‌کنم. من از اسلحه و فشنگ و... متنفرم اما اگر پایش بیفتد، اسلحه هم دست می‌گیرم و از نظام دفاع می‌کنم که سقوط نکند!!»
آری
بارها گفتم و نوشتم که هیچ بنی بشر اسلامی، با تفکر اسلامی و شیعه ی اثناعشری نمی تواند در چهارچوب و معیار تعریف شده انسان با وجدان و با اخلاق بگنجد و فردی انسان دوست و وطن دوست باشد... کسی که تار موی یک فرد بیگانه چون محمد عرب که عقبه اش با الهام از همین فرد بر ایران و مصر و کشورهای صاحب ِ تمدن ِ مدرن و با فرهنگ انسانی تاختند و ویران کردند و ملت شان را اسیر و زبون و به خواری گروگان گرفتند، به صد تا ایران گذشته و کورش و داریوش و خشایار شاه و تخت جمشید نمی دهد، می تواند ایرانی باشد و هوای ِ ایران را نفس بکشد؟
به باور من چنین آدم هایی از هر بیگانه ی متجاوز، پست تر و پست فطرت تر و ضد ایرانی تر و ضد ملت ایران هستند
تا نظر شما مخاطبین چه باشد؟
ای تفو بر تو ای به اصطلاح استاد علوم سیاسی دانشگاه اسلامی حکومت اسلامی، تفو."

احمد پناهنده
هشتم ماه می 2018

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۷, دوشنبه

درود بر دوستان نیکو سرشتمدرود بر دوستان نیکو سرشتم

ضمن سپاسگزاری از دوست ارجمندم آقای کاووس پیروزی پهلوان که قبول زحمت و محیت فرمودند و نوشته ای از من را با صدای گیرا و رسایشان، به مناسبت خدمات رضاشاه بزرگ، روخوانی کردند، دریغم آمد که این کار شکوهمند ِ دوست ارجمندم را با شما تقسیم نکنم
باشد که از شنیدن این برنامه ی گفتاری و ارزش گذاری به خدمات رضاشاه بزرگ، لذت ببرید
چنین باد
احمد پناهنده

هفتم ماه می 2018
https://www.youtube.com/watch?v=mzkeyjdurHs&
feature=youtu.be

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۴, جمعه

وقت خریدن برای بقای حکومت اسلامی

Bild könnte enthalten: 5 Personen, im Freien
وقت خریدن برای بقای حکومت اسلامی

در یک کلام، بسته و طرح پیشنهادی سه کشور قدرتمند اروپایی به پریزیدنت ترامپ، جهت خارج نشدن از توافق هسته ای بین حکومت اسلامی و کشورهای موسوم به پنج بعلاوه یک، یک ترفند برای بقای حکومت اسلامی است تا در این بقا و خریدن وقت بیشتر برای این جانیان، میزان تجارت این سه کشور با حکومت اسلامی به ازای نقض مکرر حقوق بشر و نابودی ایران بیشتر شود تا مثلن با خروج آمریکا از این توافق، چند کارگر در این کشورها بیکار نشوند.
و حیرتا
این کشورها بی آنکه اخلاق انسانی و شرط رعایت حقوق بشر را در معاملات و سرمایه گذاری ها که خود از امضا کنندگان آن هستند، منظور کنند، به ازای فقیر و بیکار کردن تمامیت نیروی کار در ایران و ویران کردن ایران، حاضر هستند به خاطر شندر غاز پول و تولید چند اشتغال در کشورشان، کلیت ایران و ایرانی را به گروگان بگیرند.
و نیک می دانند که حکومت اسلامی جنایتکار در ایران، هیچ علاقه ای به منافع ایران و ایرانیان ندارد.
پس تا تنور داغ است باید از این نا ایرانیان که آمده اند ایران را ویران کنند، بهره کشی کنند و از طریق حکومت اسلامی ضد ایران و ایرانی، ثروت ملی ایرانیان را به تاراج ببرند.
به هوش باسیم و با همه توان ایرانی خودمان، مشت آنها را برای ناآگاهان باز کنیم
احمد پناهنده
چهارم ماه می 2018

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

سیاست پریزیدنت ترامپ قابل تقدیر استBild könnte enthalten: 1 Person, Anzug
سیاست پریزیدنت ترامپ قابل تقدیر است

بارها گفتم و نوشتم که هر دولتمردی در معادلات و معاملات و یا در مختصات سیاست جهانی، باید منافع کشور خودش را همیشه در الویت قرار دهد و بر آن پای بفشارد
اما گاهی این منافع ملی، با منافع ِ ملی ِ ملل دیگر همسو می شود که اگر ملل دیگر، از این منافع همسو، درک درستی نداشته باشند، باید تاوان آن را با خسارتی اندازه ناگرفتی بپردازند.
امروز رهایی ایران و ایرانی از حکومت ایرانی کش و ایران بر باده حکومت اسلامی، گره خوردن با سیاست منطقه ای و جهانی پریزدینت ترامپ است.
زیرا
از یکسو پریزیدنت ترامپ در سطح بین المللی، روسیه جنایتکار و متجاوز را در همه ی عرصه ها مهار کرده و می کند و از سوی دیگر، سر ِ مار نا امنی در منطقه و حامی تروریست ها در جای جای جهان را می کوبد
سیاستی که به واقع قابل ستایش و تقدیر است و باید تمام عیار از آن حمایت کرد
زیرا
دشمن اصلی ما ایرانیان در ایران، حکومت ضد ایرانی ِ اسلامیون در همه ی طیف و نحله اش و در جهان، در راس همه ی بدخواهان و دشمنان ایران، روسیه جنایتکار و متجاوز است.
و بسیار دلشادم که پریزیدنت ترامپ این خواسته قلبی مرا بی آنکه از قلم من بخواند، اجرا می کند.
بارها گفته ام و نوشته ام که حکومت اسلامی ِ جنایتکار در ایران و همه ی نحله های چپ ِ حامی این حکومت ضد ایرانی، بنیان فکری و خطی و ایدئولوزی شان، بر پایه دروغ و سواری گرفتن از مردمان نا آگاه بنا شده است.
به عبارت دیگر نفس می کشند که دروغ بگویند و خاک در چشمان عابرین پیاده تاریخ بپاشند
کما اینکه نزدیک به چهل سال است، اسلامیون در همه ی شکل و نحله اش در ایران به ملت ایران و جهان دروغ گفتند و می گویند.
خوشحالم که با سرقت اسناد دروغ حکوممت اسلامی توسط جاسوسان اسرائیل، بار دیگر مشت این ضد ایرانیان در ایران، باز شد و جهان و جهانیان را چشمان باز کرد تا هیچگاه و هیچ وقت به اسلامیون در همه شکلش و چپ ها در همه ی نحله ها، اعتماد نکنند
زیرا یکی، بند نافشان به اسلام سیاسی بند است که سراپا دروغ گو هستند و دیگری به متجاوز و جنایتکاری چون پوتین دخیل بسته است تا شاید به قول خودشان، امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا را، ناکار و نا کارآمد کند.

احمد پناهنده
سوم ماه می 2018